menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Všechny články 3

Rozvody a svobodné matky
Církevní tabu ani maloměšťácké předsudky nepřekáží v tom, abychom nevyužili své svobody oddělit se od člověka, když se nevyklubal podle našeho gusta. Nikdy nebyl rozvod lehčí než dnes. Alespoň pro dospělé. Děti pykají za lehkost odloučení rodičů stále s velkou bolestí. ...

Kdo je to vegetarián nebo vegan?
Zde se pokusíme osvětlit tyto záludná slova a jejich význam. Především slovo vegetarián pochází z latinského vegetus, čili "plný života". Toto slovo vzniklo asi v 18. století, kdy se začala ve větší míře propagovat tato životní filozofie. Proč právě životní filozofie? Mnozí lidé se ještě stále v ČR dívají na vegetariány jako "podivíny", kteří se živým naklíčeným obilím a to hlavně kvůli tomu, aby byli zdraví, či aby zhubli. Dokonce i řada lékařů, "odkojených" starými a jak se dnes ukázalo špatnými teoriemi o výživě se na tyto lidi dívají jako na sebevrahy, kteří si touto stravou mohou přivodit jistou smrt. Toto je velice nepřesné. Vegetariánství lze definovat jako komplexní životní styl, zaměření na péči o zdraví bezmasou stravou, abstinentstvím, nekuřáctvím, sportem a duševní "hygienou". Řada lidí, kteří se stali vegetariány tak mohla učinit z dvou nejpodstatnějších důvodů.Tím prvním důvodem je zřeknutí se masa pro jeho dokázané negativní účinky jak na tělesnou i duševní složku člověka, což se v důsledku projevuje zvýšeným výskytem onemocnění, jako jsou vysoká hladina cholesterolu, DNA, nádory, artróza a mnohá další a další na tělesné schránce a větší agresivitou, jakousi neschopností přizpůsobovat se novým situacím, zvýšenou únavou a dalšími faktory po stránce duševní.Tím druhým důvodem je zřeknutí se masa v důsledku soucítění se zvířaty a odmítání požívání masa na úkor života jiných živých bytostí. Z našeho hlediska je tento druhý důvod tím ryzejším důvodem pro ukončení konzumace masa. Ovšem o prvním - zdravotním důvodu, lze říci, že v konečném důsledku směřuje k uvědomění si člověka a jeho postojům ke zvířatům. Vegetariánství není nic nového, ani nový módní trend, který se objevil a hned zase zmizí. Je to prastarý a osvědčený způsob života a filozofie. Proč filozofie?Filozofie proto, že člověk takto žijící se dobrovolně zříká jezení masa, dobrovolně se rozhodnul vědomě neškodit a nebrat životy ostatním tvorům, když nemusí, dobrovolně vybočil ze zažitých "rituálů" naší společnosti a nastoupil cestu nezávislého myšlení a návratu k přírodě. Odměnou je mu nejenom lepší zdravotní stav, ale hlavně hlubší chápání života, návrat k přírodě a klid v mysli.V konečném důsledku řada těchto lidí používá také různé techniky práce se sebou a svoji myslí, jako je např. meditace, k očistě mysli a návratu do nekonečné harmonie sama se sebou a celou přírodou, lidmi, zvířaty a vesmírem. Je to dáno především "zjemňováním" smyslů a probouzení vyšších citů, zvýšením abstrakce, které člověka navedou na tu správnou cestu ve svém životě i na cestu návratu k přírodě a lidské přirozenosti neubližovat.Vegetariánství je možno členit na:LaktoovovegetariánstvíTito lidé vypustili ze svého jídelníčku jakékoliv maso (součástí může být vypuštění i alkoholu, tabáku). Jedí živočišné mléko a mléčné výrobky, vejce a vaječné výrobky.LaktovegetariánstvíPodobní laktoovovegetariánům, ovšem s vyloučením vajec ze stravy.VeganstvíTito lidé konzumují stravu pouze rostlinného původu, žádné maso, žádná vejce, žádné mléko a mléčné výrobky. Někteří z nich odmítají med či kvasnice. Jak bylo zjištěno, netrpí žádným deficitem v železe, vápníku, ani ve vitamínu D či B12.VitariánstvíToto jsou vegani, kteří vše konzumují v syrovém stavu, tedy bez vaření pečení a smažení.FruitariánstvíJe extrémním stravovacím režimem, který spočívá v konzumaci syrového ovoce.Takže toto bylo stručné shrnutí, týkající se vegetariánství a veganství. Ještě snad pár poznámek, týkajících se výše uvedených stravovacích stylů. Ke stravovacímu stylu typu laktoovovegetářství a laktovegetářství není třeba co vysvětlovat. Lidé se vzdali konzumace masa a svoji stravu doplňují mléčnými výrobky a vejci. Co si však pomyslet o veganech? Proč nejí ani ty vejce, či mléko nebo dokonce med?? Jsou normální?!!! Odpověď: Ano, jsou normální.Většina veganů ze své stravy vyloučila mléko a vejce ze své stravy ne z důvodu zdravotního (faktem však zůstává, že ani velká konzumace mléka, či vajec nezůstává bez zdravotních následků), ale hlavně z důvodů duchovních a etických. Je to dáno jedním prostým důvodem.I konzumace mléka a vajec má na svědomí utrpení krav a hlavně telátek, které jsou po narození kravám odebrány a jsou krmeny náhradami mléka s vitamíny a antibiotiky. K tomuto všemu je jejich strava záměrně ochuzena o železo, díky které je způsobena chudokrevnost a také potom ona vyhledávaná světlá barva masa všemi barbary, kteří si dávají telecí maso.Stručně řečeno - vyšší poptávka po mléku a mléčných výrobcích vyvolává vyšší potřebu otěhotnění krav. Jejich telátka jsou potom buď určena na porážku a jen malá část má to štěstí vyrůst až do dospělosti. (Kde je ovšem zase nečeká nic jiného, než porážka). Pokud člověk myslí do důsledku, potom se vzdá konzumace mléka. Stejné platí i o vejcích a slepicích, které žijí na ploše papíru, formátu A4.Za celý život nevidí sluníčko, nepopelí se, jsou pouze pod umělým osvětlením. A průmysl z nich dělá "údernice", které snaží mnohem více vajec, než slepice, které žijí normálním způsobem. Toto jsou tedy důvody, proč se lidé stávají vegany. Je ovšem třeba říci, že existují i další (např. alergie na mléko, neschopnost strávit mléko a další).Celková nabídka přípravků vhodných pro vegetariány.

Umění říct "ne"
Na první pohled se může zdát, že říct někomu „ne“, když nás žádá o laskavost, odmítnout někoho s jeho návrhem, přece není takový problém. Nemluvíme teď o neslušnosti a odmítání pomoci druhému, kde hraje roli spíše netečnost a neochota. I když, právě to mnozí manipulátoři využívají na své cestě k dosažení svého cíle. Když za námi přijde kolega s prosbou, zda bychom mohli vzít jeho víkendovou službu v práci, a vymyslí si srdcervoucí příběh nebo jiné více či méně uvěřitelné zdůvodnění, nebo když nás kamarádka požádá o hlídání svého potomka apod., v případě, že řekneme „ano“, je to samozřejmě v pořádku, pokud to tak opravdu cítíme a za svým „ano“ si stojíme. Svízel spočívá v tom, když odpovíme kladně, přičemž ale vnitřně se s tímto „ano“ neztotožňujeme a ze všeho nejraději bychom byli, kdyby za námi dotyčná osoba vůbec se svojí žádostí nepřišla a my bychom teď nemuseli čelit problému říct „ne“. Mnoho lidí má v menší nebo větší míře potíž odmítnout a říct ne, i když ví, že se jim splnění požadavku, služby, laskavosti vůbec nehodí. Víme přitom, že odmítnutí neznamená to, že daného člověka nemáme rádi, že bychom mu nechtěli vyjít vstříc, vypomoct mu apod., pouze však, když řekneme „ano“, může to znamenat, že pak my sami nestihneme naši vlastní činnost, na kterou jsme měli vyhrazený čas, protože nás naše „ano“ stojí čas, energii (a čtenář si může doplnit sám, co všechno lze ještě v této souvislosti ztratit).Za asertivní schopností odmítnutí a umění říct ne stojí v mnoha smyslech povahové rysy a osobnost člověka. Zejména nízké sebevědomí, sebeúcta a naopak, zvýšená potřeba sociálního uznání nám brání tomu druhé odmítat. Jakýsi strach z toho, že když někoho odmítneme, nás drží v přesvědčení, že nás druzí nebudou mít rádi. Člověk s nízkým sebevědomím se tak bojí odmítnout a říct ne – a tak se ocitá v situacích, ve kterých by se jinak nedostal: musí např. o víkendu jít venčit sousedce psa, protože ona šla na dovolenou a on jí slíbil, že se postará o pravidelné venčení; nebo po práci místo zaslouženého klidu musí ještě zaběhnout na poštu, protože ho o to požádala kolegyně, která má sice firemní korespondenci na starosti, ale požádala ho, zda by nešel na poštu místo ní, protože ona z různých důvodů nemůže. Dostává se tak do jakéhosi začarovaného kruhu, protože odmítnout požadavek neumí, ale to, že pak danou věc, které se „upsal“ musí chtě-nechtě dostát, tak ho pak přepadají negativní myšlenky ať už o sobě samém („Proč jen jsem jí to slíbil“, „Jsem to ale hlupák, že jsem se do toho nechal navrtat“ apod.), ale taky o samotném člověku, který ho o službu požádal („Co si to vůbec o sobě myslí“, „Příště ať se laskavě obrátí na někoho jiného“). Všechny tyto myšlenky však zůstávají uvnitř skryté a doutnají; a víc a víc podkopávají jeho sebedůvěru a schopnost přiměřené sociální odezvy ve smyslu asertivního jednání. Jinými slovy, člověk s nízkým sebevědomím má špatné svědomí, když požadavek nebo službu druhému odmítne, propadají ho výčitky svědomí a pořád dokola si rozebírá, jak se bude moci druhému člověku zítra podívat do očí; a na druhé straně má taky negativní myšlenky, když na požadavek přikývne, ale vykonání služby mu zasáhne do jeho vlastního denního programu – a on pak následně službu sice žadateli vykoná, ale na úkor svého volna, je nespokojený, protože nestihne další věci, nebo je pouze nespokojený, že se neuměl ze situace „vyvléct“ a že „musí dělat něco, co vlastně dělat nechce“.Právo odmítnout a říct ne patří mezi naše asertivní práva. Schopnost odporovat tak v určitých případech nepředstavuje negativní postoj sama k sobě a právě naopak, umožňuje vytvářet harmonickou rovnováhu našeho vnitřního prožívání. I pevné a striktní ne, když je podáno přirozeně, s rozvahou a odhodláním (ale i slušností), má potenciál vytvářet v nás samotných pocit ukotvenosti, autonomie, pocit, že máme situace a život v našich rukou, že jsme to my, kdo o sobě rozhodujeme, a ne někdo jiný.V naší společnosti se však stalo územ a zvyklostí, že když někoho odmítáme, přidáme k tomu alespoň určité zdůvodnění. Z hlediska asertivních práv to však není podmínkou, často však tyto zdůvodnění přidáváme jakožto zmírnění negativních faktu odmítnutí. Zdůvodnění taktéž připojujeme v těch situacích a tyto zdůvodnění jsou o to silnější a propracovanější, když odmítáme blízkého člověka nebo známého. Když nám někdo neznámý na ulici nabízí nějaké pokutní zboží nebo třeba i drogu, tak naše „NE“ je stručné, striktní a jasné. Jakékoliv zdůvodnění by se mohl dotyčný chytnout a přistihnout nás nepřipravené - tím bychom mu dali možnost vtáhnout nás do dialogu. To v takovýchto případech nepotřebujeme a nechceme, proto je krátké jednoslovné NE zcela na místě. Když však odmítáme někoho známého či blízkého, v zájmu nepoškození svých vztahů, máme potřebu naše „ne“ obhájit a zdůvodnit. Rozhodně se nedoporučuje lhát. Proto, když Vám v diáři nesvítí žádná jiná povinnost, která by vás od požadavku žadatele mohla „zachránit“, a vám nenapadá žádný důvod k odmítnutí, přičemž ale víte, že daný požadavek splnit nechcete, může Vám pomoci předem připravená zdržovací věta. Ta má za cíl vytvoření prostoru k pozdějšímu odmítnutí, jelikož náhle nemáte připravenou žádnou omluvu ani zdůvodnění. Takováto zdržovací věta však musí vyznít co nejpřirozeněji, měla by být jednoduchá a krátká, např. „Teď ti to nemůžu slíbit, musím se podívat doma do diáře, jestli budu mít v to úterý čas a dám ti večer vědět“ nebo „Musím se ještě poradit s manželem, přítelem, XY, protože nevím, jaký program má on a zda to nebude kolidovat. Večer nebo zítra ti dám určitě vědět.“ apod. Podobné zdržovací věty Vám umožní k rozhodnutí, zda požadavek opravdu splnit chcete nebo můžete, a když ne, máte připravenou půdu pro odmítnutí.

Zvětšení sleziny (splenomegalie)
ČISTÝ VZDUCH PRO VÁŠ DOMOV
Jak se vyznat v široké nabídce krmiv pro kočky
Jak udržovat ohníček lásky
Únava není nemoc, ale informace
Jaro k nám přichází se svou nabídkou
Strašák jménem otrava krve
Detoxikace není mýtus
Zlozvyky při naslouchání partnerovi
Játra zaručují detoxikaci
Cibule cibulová
Jarní čtyřlístek veletrhů pro tělo i duši - veletrhy Biostyl, Evolution, Ecoworld a Esoterika
Proč nezabírá hra na nedosažitelnou
Beauty Bust balance
Nespavost - jógou proti nespavosti 5. část (Roger Cole, Ph.D.)
Klikva obecná (Vaccinium oxycoccus)
Necháte své dcery očkovat? ...!!!
Zázvor proti nevolnosti a kinetózám
Krize způsobené duchovním probuzením
Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Terapie jmelím
Adopce vysloužilých dostihových chrtů
Těhotenství - těhotenské obtíže II.
Správná strava jako prevence rakoviny tlustého střeva
Fyzické aktivity a těhotenství
Tibetská mantra vnitřní cesty: Óm mani padmé húm
Menopauza: návalům horka můžete zabránit změnou stravování (2. část)
Sociální inteligence
Slyšeli jste o ADHD? Ne?
Problematika metabolismu mastných kyselin - 1. část
Proč je hra tak důležitá
Příčiny inkontinence moči
Rozmazlujte se ke štíhlosti
Jak se po zimě zbavit nadváhy?
Poklady v detoxikační kuchyni
Kuchař v žaludku
Chrapot
BIOPTRON: Několik tipů pro léčbu vašeho dítěte
Léky, které mohou způsobit impotenci
Jak vzniká náhlá mozková příhoda
Co prozradí naše gesta v oblasti hlavy a krku?
Citrusy pro děti a maminky
Syndrom cyklického zvracení
Říkáte jarní únava? Co je to?
Přírodní prostředky proti zvětšení prostaty
Stopové prvky
Sedm emocí dle čínské medicíny
Nadměrná žízeň může být příznakem nemoci
Příručka pacienta 19 - Je tohle ten pravý chirurg a pravá nemocnice?
Vyvážená strava - pomoc při překyselení
Patlavost a péče o řeč dítěte
Termogeneze
10 způsobů jak minimalizovat váš stres
Jak na miminko - Příprava na těhotenství
Potíže se spánkem
Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Enzymatická terapie
Příběh ženy s bulimií
Důležité informace o antiparazitárních rostlinách
Posilněte zadarmo své zdraví
Skrytá éčka
Jahodník obecný (Fragaria vesca)
Záludná žaludeční bakterie Helicobacter pylori
Lněný olej snižuje krevní tlak
Pokrmy, které vás udrží přes zimu v kondici - Dýně s kvašeným zelím
Syndrom toxického šoku
Vztah prarodičů a vnuků
Intenzivní péče o krásu zevnitř
Noční děsy u dětí


Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!