menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Oborová zdravotní pojišťovna

Na území České republiky vedle jiných zdravotních pojišťoven působí i Oborová zdravotní pojišťovna, o které lze říci, že co dopočtu klientů, ji náleží druhé místo mezi zaměstnaneckými pojišťovnami na území našeho státu. Plný název zní Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, avšak jejím pojištěncem se může stát každý občan i cizinec, jež naplňuje zákonné podmínky, přičemž hlavní podmínkou je trvalé sídlo na území České republiky.

Oborová zdravotní pojišťovna poskytuje pestrou škálu služeb a nabízí svým klientům zajímavé produkty. Jejími cíly je jednak profesionální přístup, jednak kvalitní služby, ale i spolehlivost. Vedle zákonného pojištění se snaží poskytnout svým klientům i řadu dalších atraktivních nabídek, mezi nejvýznamnější patří fondy, jež si kladou za cíl prevenci některých jevů a zkvalitnění zdravotnické péče. Zdravotní programy Oborové zdravotní pojišťovny fungují na bázi kreditního systému, přičemž je rozlišován základní a bonusový kredit. Jednotlivé kredity mají různou finanční výši. Do jednotlivých kategorií jsou pojištěnci zařazování podle rozdílných kritérií. Jedním z nich může být třeba délka trvání pojistného vztahu.

Bonusový kredit je pak určen pro některé vybrané skupiny pojištěnců. Jsou to bezpříspěvkoví dárci krve, dárci kostní dřeně a dárci orgánů. I v rámci těchto kategorií lze rozlišit další podkategorie. Např. bezpříspěvkoví dárci krve jsou členěni podle délky doby, po níž se této aktivitě věnují, a podle počtu odběrů za určitou dobu. Např. držitelé Jánského plakety a jiných ocenění mají možnost čerpat větší bonusový kredit než ti, kteří sice také darují krev, ale tak zasloužilí nejsou.

U základního kreditu závisí výše příspěvku, jak již bylo řečeno, na délce trvání pojistného vztahu (ten musí trvat minimálně dva roky), ale také třeba na tom, zda pojištěnec nemá dluh na pojistném nebo kolik nákladů přečerpal za příslušné referenční období. Podle délky pojistného vztahu se pak rozlišují tyto kategorie – 2 až 5 let, 5 až 12 let a více než 12 let. Největší příspěvek pak náleží těm, kteří u pojišťovny setrvávají nejdéle. Oborová zdravotní pojišťovna se tak snaží odměnit svým pojištěncům za věrnost a dlouholetou přízeň, kterou jí prokazují.

Zdravotní programy jsou pak zaměřeny na různé cílové skupiny podle věku, pohlaví apod. Lze tak např. rozlišit zdravotní programy zaměřené na matku a dítě. V této kategorii mohou pojištěnci uplatnit slevy např. na léčbu neplodnosti, kurz předporodní přípravy, masáže a plavání pro těhotné, cvičení pro nastávající maminky, ale i cvičení po porodu, cvičení s miminky i cvičení pro batolata apod. Vedle maminek a nejmenších dětí jsou dalšími skupinami pojištěnců, kteří mohou získat příspěvky a slevy na nejrůznější zdravotní služby, produkty aktivity, děti a mládež (u nich zahrnuje zdravotní program např. prevenci rakoviny, nebo ozdravné pobyty u moře), dospělí, senioři. Speciální kategorii pak tvoří dárci krve.

Oborová zdravotní pojišťovna představuje zajímavou nabídku pro ty, kteří hledají profesionální přístup, kvalitní služby a nějaké výhody navíc. Ať patří klient do jakékoli věkové skupiny, je mu nabízena široká škála zdravotních a bonusových programů zaměřených zejména na prevenci, ať už některých onemocnění (např. v podobě příspěvku na očkování), ale i vytváření správných stravovacích návyků a správný životní styl vůbec. Oborová zdravotní pojišťovna je schopna naplnit představy i toho nejnáročnějšího zákazníka. Navíc si za dobu, po kterou působí v oblasti zdravotních pojišťoven, vybudovala dobrou tradici i jméno.

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!