menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Revírní bratrská pokladna

Revírní bratrská pokladna je považována za největší zaměstnaneckou pojišťovnu na území České republiky. V současné době registruje okolo 400 000 pojištěnců. Většina z nich spadá do regionu severní Moravy a Slezska. Revírní bratrská pokladna je kvalitní zdravotní pojišťovnou, jež vedle proplácení zákonné zdravotní péče přináší svým klientům i četné nadstandardní služby a balíčky prevence. Cílem balíčku prevence je minimalizovat výskyt onemocnění, jež jsou pro člověka životu nebezpečné, některé mají trvalé následky, a navždy tak snižují kvalitu života. Tím, že se jim klient vyhne, poslouží nejen svému zdraví, ale ušetří i mnohé výdaje na zdravotní péči.

Preventivní programy nabízené Revírní bratrskou pokladnou jsou členěny podle věku klienta. V zásadě existují tři hlavní kategorie, a to děti do šesti let, děti a dospívající od sedmi do osmnácti let a dospělí od devatenácti let. V rámci poslední kategorie lze ještě rozlišit rozdílné programy pro muže a ženy. Součástí preventivních balíčku pro všechny skupiny je příspěvek na očkování až do výše tisíce korun. Vakcinace se provádí např. proti rotavirům, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, pneumokokům, meningokoku, planým neštovicím. Stejně jako u jiných pojišťoven je samozřejmostí příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a B, sezónní chřipce a nověji i proti lidskému papillomaviru.

Vedle příspěvků na očkování mohou děti do šesti let čerpat finance např. na plavání, na školku v přírodě apod. Pro všechny věkové kategorie je společná úhrada na test CS, který zjišťuje, zda nemá pojištěnec alergii na lepek. Všem skupinám je taky společný příspěvek na vyšetření zrakového nervu. Děti spadající do druhé kategorie mohou čerpat finance na fixní nebo snímatelná rovnátka. K zahození není ani příspěvek na prohlídky mladých sportovců. Protože v posledních letech rostou počty dětí trpící obezitou, poskytuje jim Revírní bratrská pokladna i příspěvek na účast v programu STOB, tzn. stop obezitě. Je totiž nutné si uvědomit, že pokud nebudou u dětí vytvořeny správné stravovací návyky a nebude jim prezentován vhodný životní styl, budou se s následky chybné výchovy potýkat celý život a nutně to zatěžká i sektor zdravotnictví.

Speciální péče je věnována nastávajícím maminkám. Ty mohou čerpat příspěvek na kurz psychoprofylaxe, neboli na tzv. předporodní přípravu. V takovémto kurzu, jež nemocnice realizují, se těhotné ženy např. dozví, co si s sebou mají vzít do porodnice, jaké jsou příznaky blížícího se porodu, kdy odjet do porodnice atd. Pokud o tento kurz nemají zájem, mohou tento příspěvek využít na nákup vitamínových preparátů nebo na tzv. těhotenský tělocvik, který zahrnuje třeba i plavání. Tělesná aktivita v těhotenství je vynikající přípravou na porod. Příspěvek je možno využít také na epidurální analgezii. A když se miminko vyklube na svět, i pro něj má pojišťovna přichystané bonusy. Jde o tzv. balíček pro novorozence.

Klienti Revírní bratrské pokladny se mohou zaregistrovat i do programu 90. Cílem tohoto projektu je pozitivně působit na zdraví pojištěnců. Devadesátka v názvu není jen náhodou. Znamená, že klient spolu s RVP má snažit o to, aby se ve zdraví dožil devadesáti let. Hlavní důraz je kladen na preventivní péči, jež je zajišťována praktickými lékaři, a na zdravý životní styl. Do programu jsou zaregistrovaváni pojištěnci do 24 let.

Z nabídky preventivních programů a bonusů si vybere určitě každý. Ačkoli výše příspěvků a velikost nabídky v rámci jednotlivých programů byla od 1. 7. 2009 krácena, ještě stále je z čeho vybírat a na čem nějakou tu korunu ušetřit.

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!