menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Magické schopnosti dětí

Máme za sebou období, kdy proběhl zápis dětí do prvního ročníku základní školy a tedy nástup školní docházky. Některé děti jsou na tento přechod připraveny lépe, jiné o něco méně. Co však v případě, že dítě začalo chodit do školy, avšak začaly se u něj projevovat projevy chování, které vzbuzují nežádanou pozornost učitelů, potažmo rodičů. Dítě je např. ve třídě nadmíru hlučné a aktivní, neposedí na jednom místě, je těžkopádné při zadaných úlohách a pokynech, často se zdá, že neposlouchá, když na něj učitel přímo mluví, je zapomětlivý při denních a školních aktivitách a zejména, velice snadno se nechá rozptýlit vnějšími podněty. Stačí, aby za oknem v parku proběhla veverka a pozornost dítěte od učebného procesu ve třídě je ta-tam. Dítě si pak samozřejmě nenechá informaci o veverce za oknem pro sebe a s vervou a dokonce hrdostí, že je to ono, co si zvířete všimlo, na třídu zakřičí „Hele, tamhle je veverka a nese si voříšek.“ Větší či menší část ostatních dětí, zejména těch sedících u oken, pak samozřejmě zvolání zaujme a začnou se veverkou zajímat, nebo minimálně jim to odvede pozornost od učitele a probírané látky. Není divu, že z pohledu učitele je velice problematické zachovat ve třídě atmosféru potřebnou k výuce, když pouze jedno dítě z třiceti stačí k tomu, aby se celá třída strhla od učiva k veverce.Hyperkinetické poruchy známé jako ADHD nebo ADD se objevují mnohem častěji u chlapců než dívek a často se přidružují ještě jiné potíže, zejména potíže se čtením a/nebo jiné školní problémy (dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie apod.), dissociální chování, nebo pocity méněcennosti apod. Poruchy pozornosti a hyperaktivity vznikají vždy v raném dětství a to obvykle v prvních pěti letech života a jejich hlavními rysy jsou právě zmiňovaný nedostatek vytrvalosti při činnosti, která vyžaduje zaměření pozornosti a ostatní kognitivní funkce (vnímání, paměť, myšlení apod.), kdy dítě má sklon přecházet od jedné aktivity ke druhé, aniž by některou dokončil. Velmi často je proto toto problémové chování u dětí pojmenováváno jako jednoduše drzé, nevychované, neslušné apod. Děti, které navštěvují lékaře právě z důvodu poruch chování, se nacházejí na různé úrovni v schopnosti regulovat a ovládat své vzrušení, chování. Jedno dítě třeba veverku za oknem uvidí, potěší ho to, chvíli ji věnuje pozornost, ale pak se dokáže přenést znova „zpět“ do školní třídy a věnovat pozornost výuce; avšak dítě s ADHD má s touto samo-regulací a sebeovládáním veliké potíže – a proto už natolik pozornost a vzrušení z toho, že vidí veverku, ovládnout nedokáže.Britský lékař pro oblast dětské a adolescentní psychiatrie Sami Timimi ve svém díle Rethinking ADHD přirovnává schopnosti dětí překonat tyto potíže s pozorností s magickými schopnostmi. Dokonce ani my dospělí obvykle neuvažujeme o sobě jako o kouzelnících či čarodějích. Avšak děti, u kterých ještě fantazie neustoupila natolik pragmatickému a technickému světu dospělých, mají tyto „magické schopnosti“ rozvinuty mnohem lépe. A o jaké čarodějné dovednosti jde?První tajuplnou a mystickou schopností je kouzlo hypnózy. My dospělí se umíme sami „zhypnotizovat“ mnohem lépe – např. v zaměstnání se relativně dlouhou dobu umíme zaměřit na pracovní úkoly a fungujeme „zhypnotizovaní“ na takovýto „pracovní mód“. U dítěte s ADHD se proto tato magická schopnost, kterou dítě má, avšak vlivem ADHD je potlačena, musí rozvíjet o to víc. Čarodějná schopnost hypnózy je speciálním příkladem schopnosti dítěte zaměřit pozornost na jednu určitou skupinu stimulů – např. na výklad učitele ve třídě, nebo na vykonání zadané školní úlohy apod. – a vyhýbat se jiným, potenciálně pro dítě víc poutavým (např. onou zmíněnou veverkou za oknem). Když si tedy dítě tuto „magickou“ schopnost „hypnózy“ rozvine, mnohem lépe se bude umět zaměřit a soustředit pozornost na to, na co je v danou chvíli potřeba.Druhou magickou schopností je čtení myšlenek. Opět, dospělí obvykle umí lépe vyčíst ze sociálních interakcí, z komunikace s nadřízeným, kolegou, kamarádkou jejich emoce a to, jak asi jejich chování na ně působí a jak můžou reagovat. Dítě s ADHD tuto schopnost „čtení myšlenek“ musí pouze rozvíjet. Musí být schopné předpovědět, být jasnovidcem, a předvídat chování ostatních a rozumět tak chování druhých, umět odečíst jejich myšlenky a pocity. Tohle je ohromná a vynikající čarodějná, magická schopnost nás lidí – a děti se jí musí učit, aby pak věděli lépe fungovat v sociálním světě. Dítě s ADHD je však ostatními podněty („veverkou za oknem“) podníceno natolik, že magická schopnost čtení myšlenek ustupuje do úzadí. Dítě proto není schopno „číst myšlenky“ učitelce a odečíst tak, že se třeba může zlobit, když kvůli veverce vyruší celou třídu; nebo taky neumí odečíst učitelovy myšlenky, když mu „za trest“ zadal nějakou speciální matematickou úlohu, kterou musí teď dělat – protože neumí odečíst, že je to proto, aby se jeho pozornost zaměřila jinam.Cestování v čase je další magickou schopností, kdy je dítě schopno vyvolat vzpomínky z minulých zážitků a tak očekávat to, co může nastat v budoucnu. Dítě s ADHD má problémy v tom uvědomit si souvislosti mezi svým aktuálním chováním a tím, jaké následky to může mít pro budoucnost – neumí dobře cestovat v čase. U dítěte je proto potřeba posilovat tuto schopnost vidět do budoucnosti. Na druhé straně, různé živé vzpomínky z minulosti můžou dítěti vnikat do vědomí – a je tedy jakýmsi magickým kouzlem uvězněno v minulosti, protože se víc zajímá těmito vzpomínkami (např. svou narozeninovou party) a nevěnuje pozornost tomu, co je tady a teď, čili v přítomnosti (v našem případě tedy nevěnuje pozornost výuce ve třídě).Poslední zmíněnou magickou schopností, kterou Tamimi zmiňuje je čarovná schopnost povídání příběhů. Povídání příběhů, dokonce i faktické a přesné vylíčení, je aktivní a imaginativní proces, který vyžaduje součinnost vzpomínek, pocitů a znalostí. Tato schopnost nám tak pomáhá jak pochopit, tak i zvládnout podráždění našich smyslu různými podněty (např. když dítě vidí veverku za oknem), které je spojené s každodenními, potenciálně rozrušujícími či stresujícími situacemi, a tím nám pomáhá zlepšit sociální a školní fungování. Děti potřebují být schopné organizovat své vlastní zkušenosti a situace do smysluplných (souvislých a koherentních) příběhů, které můžou převyprávět v podobě epizod – a tak vnímat, že věci mají svůj začátek (úvod), střed (jádro) a závěr.Dítě, které se chová nevhodně či nepřiměřeně např. v prostředí školní třídy nebo při domácí školní přípravě se nám snaží říct, že něco není v jeho životě v pořádku anebo, že nefunguje jeho magická schopnost imaginace k tomu, aby mohl zvládnout svoje podráždění (podněty). V případě, že je jeho chování pro okolí problematické, my dospělí (rodiče, učitelé, lékaři) bychom měli umět použít vlastní představivost, vlastní schopnost imaginace k tomu, abychom pomohli najít smysl v tom, proč dané dítě v danou chvíli projevuje tyto vzorce chování – a pomoci mu díky magickým schopnostem hypnózy, cestování v čase a čtení myšlenek vzbudit tyto jeho potlačené schopnosti.Celková nabídka přípravků pro děti. [pokračování]

Další zajímavé zprávy

Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit
Podle vládního návrhu budou dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu kolem sedmdesátého roku života. Podle psychologů a neurospecialistů by ale zaměstnavatelé neměli zapomínat na problém přirozeného stárnutí mozku. Jinak mohou v nejhorším případě ohrozit svou konkurenceschopnost. Pracovní nároky stoupají, zatímco odchod do penze se neustále oddaluje. „Pozdější odchod do penze není otázka pouze fyzické schopnosti vykonávat náročnou práci, ale především schopnosti mentálně zvládat svěřené výkony.  Už mezi 30. a 40. rokem života začíná klesat mentální výkonnost člověka a tento proces se s věkem zrychluje,“ vysvětluje specialistka na trénování mozku - tzv. brain jogging -  Jana Puhalová ze společnosti Alpelephant. "Není to otázka inteligence, kvalifikace nebo zkušeností, je to třeba otázka schopnosti mozku sledovat více věcí najednou nebo rychle a správně reagovat. Takže sedmdesátiletý řidič autobusu už může být cestujícím nebezpečný."Tvůrci penzijní reformy dělají z lidí robotyPodíl služeb a mentálně náročných prací prudce narůstá, lehkých a nenáročných prací ubývá. Zaměstnavatelé by proto podle Puhalové měli zajistit, aby byli zaměstnanci vůbec schopni vykonávat svěřenou práci i v pokročilém věku. Na trénování mozku už nyní existují účinné metody, které jednotlivá mozková centra posilují jako svaly v klasickém fitness centru.„Tvůrci penzijní reformy zapomínají, že lidé nejsou stroje, ale živé bytosti se svými limity. Naše programy dokazují, že pokud se lidé budou mentálnímu cvičení věnovat pravidelně, je možné v konkrétních kognitivních funkcích udělat ze sedmdesátiletého mozku mozek šedesátníka,“ dodává Puhalová. I z této stránky by politici a zaměstnavatelé měli penzijní reformu začít řešit.U starších lidí klesá schopnost koncentraceS názorem Puhalové souhlasí i neuromarketingový odborník Tomáš Zdechovský z agentury Commservis.com, který dlouhodobě zkoumá schopnost koncentrace a soustředění pomocí hry Mindball a dalších neuromarketingových přístrojů.„Podle našich pozorování je zřejmé, že lidé mezi padesátkou a důchodem mnohem častěji podléhají stresu, strachu o práci a frustraci z toho, že nestačí mladším. Sice to celosvětově vypadá, že jsme zdraví a žijeme déle, ale v sedmdesáti letech budeme chtít nenáročné zaměstnání, které nám už ale nikdo nebude schopný nabídnout,“ dodává Zdechovský.Celková nabídka přípravků na posílení mozkové činnosti a koncentrace.

Tyrosin
V řadě přípravků na podporu hubnutí, hlavně pokud dotyčný intenzivně cvičí či má jinak zvýšenou fyzickou aktivitu, se mimo jiné můžeme setkat se složkou tyrosin. Oč se jedná? Tyrosin je jedna z aminokyselin v našem organismu a její význam tkví v tom, že je prekurzorem hormonu adrenalinu a noradrenalinu. Výraz prekurzor znamená, že z této aminokyseliny dochází ke vzniku těchto hormonů. Oba zmíněné hormony jsou někdy označovány jako stresové, což znamená, že uvádějí organismus do stavu zvýšené pozornosti, napětí a připravují ho k okamžité akci. Dochází k zvýšené koncentraci a výkonnosti. Tímto vybavila matka příroda pravěkého člověka, aby byl schopen přežít situace, kdy mu šlo o život. Pokud narazil, řekněme na šavlozubého tygra, mohl buď bojovat nebo utéct a to obojí velmi rychle. Nyní již takovému nebezpečí nečelíme, ale zmíněný efekt je velmi dobře využitelný při zvýšené fyzické aktivitě doprovázející proces hubnutí. Tyrosin je velmi zajímavou látkou pro intenzivní fyzické cvičení, ale je ho třeba užívat s rozmyslem a s rozvahou.Tyrosin ovšem není jen prekurzorem stresových hormonů – ale i hormonů štítné žlázy - trijodtyroninu a thyroxinu (z toho vyplývá, že pacienti s onemocněním štítné žlázy by neměli užívat doplňky stravy obsahující tyrosin).Při dietě při určité době dochází ke zpomalení bazálního metabolismu. Bazální metabolismus nám uvádí, jaké množství energie potřebuje tělo pro svoje fungování. Jedná se o klidovou energetickou potřebu, která je nutná pro to, aby v našem těle fungovaly základní funkce. Při jeho zpomalení dochází k tomu, že úbytky tukové tkáně se neustále snižují a je třeba proces hubnutí (a s tím spojené cvičení) zastavit, protože organismus začíná pak spalovat jako zdroj energie svalovou hmotu. Zpomalení bazálního metabolismu není dáno jen špatně nastaveným procesem při hubnutí, svoji roli zde může hrát genetická dispozice nebo hormonální nerovnováha. Tyrosin podporuje vznik hormonů štítné žlázy, což ji povzbudí k větší činnosti (její slabá činnost by naopak bazální metabolismus zpomalila) a dochází ke zrychlení bazálního metabolismu. Na druhou stranu je třeba mít vždy na mysli svůj zdravotní stav a v případě pochybností se poradit s lékařem. Nicméně pokud je tyrosin součásti více složkového doplňku stravy, je třeba dodržet doporučené dávkování a další pokyny výrobce.Celková nabídka přípravků obsahujících Tyrosin.

Canespor 1x denně - moderní bojovník s mykózami nohou
Komerční sdělení: Civilizační výhody - tedy např. oblečení a poměrně vyrovnané klima - nejsou příjemné jenom pro lidi, ale vytvářejí optimální podmínky také pro různé druhy mikroskopických hub. Častý kontakt lidí ve společném prostředí (např. v bazénech či při sportu) pak vede k snadnému šíření plísňových infekcí - mykóz. ...

Když střeva postihne zánět
Během zánětlivého onemocnění střev připomíná stav střev následky obrovského hurikánu. Tolik věcí je špatně, že je těžké říct, kde začít. Je to:...

Léčivé polévky z celého světa: Kopřivová polévka
Je to ideální jarní polévka: kopřivy (Urtico dioica) přímo přetékají vitaminy, minerály a chlorofylem a nejen přispívají k posílení imunity, ale též chrání před infekcemi po nekonečné zimě....

Cukrová intolerance u kojenců
Vliv světla na časový systém člověka
Jak pomoci játrům
Tajemství dlouhověkosti v japonské Okinawě
Jaru sluší zelená
Kdopak by se asertivity bál?
Oslavte s námi Světový den pro fair trade - 14. května 2011 se snídá férově v celé České Republice
VIDEO: Neumím snídat sám ... a vy?
Sportovní běh - marná snaha o útěk před psychickými problémy (příběh z ordinace MUDr. Jana Hnízdila)
Onemocnění po přisátí klíšťat
Klenot ve světě zelených potravin - mladý ječmen
Péče o hráz po porodu
Jaké ovoce konzumovat při redukční dietě?
Alergie - senná rýma
Průvodce pro život s rakovinou
Buď bez klíšťat!
Lněná semínka bohatá na omega-3 jsou zdrojem nejpotřebnějších živin pro zajištění optimálního psychického zdraví
190 zdravotních sester ve Švédsku má po očkování proti tzv. prasečí chřipce vážné problémy se zdravím
Výtažky ze zázračné ginkgo biloby a pálivých čili papriček - spolehlivý recept na zahřátí studených končetin
13. Umísťovací výstava opuštěných koček
Sušení bylin
Pomoc pro slané děti
Bátor Tábor pro těžce nemocné děti
Relaxační levandulová masáž pro klidný spánek
Příjem a výdej energie

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!