menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Jak zvládat svůj hněv

Hněv je jednou ze základních lidských emocí. V dřívějších dobách nám pomáhal vyrovnat se s potenciálně nebezpečnými situacemi, odolat útokům různých prehistorických šelem, nepřátelských bojových kmenů a jiných situacích ohrožujících život. Nicméně od těch dob, kdy byli naši předci „uzlíkem“ bazálních emocí se mnohé změnilo. Dnes již nemůžeme vybít svůj hněv na mamutovi či šavlozubém tygru. Jejich dnešní podoba má tvář nadřízeného, známého či někdy i někoho blízkého, kdo je buďto zdrojem našeho hněvu, nebo ten, kdo má smůlu a je pouze přítomen ve špatnou chvíli na špatném místě – a my si pouze na něm náš hněv vylijeme, i když původ našeho hněvu tkví někde úplně jinde. Prožitek hněvu má zajisté historické kořeny u našich předcích, byla to rozhodně hojně používaná emoce. Nicméně v moderní společnosti se již projevy hněvu neakceptují natolik než tomu bylo tehdy, ba co více, mnohdy jdou v rozporu buďto s dobrými mravy nebo zákonem. Když člověka neandrtálského rozbolel zub, vybil si zlost na něčem, co mu zrovna přišlo pod ruku. Dnes bychom asi nepřešli bez udivení kolem člověka mlátícího do telefonní budky nebo odpadkového koše a pravděpodobně bychom se nedovtípili, že je to kvůli zubu. Problémem však taky bývá, když si třeba nepříjemnou situaci z prožitého dne v práci a tím nahromaděný hněv ventilujeme po příchodu domů na rodině a svých blízkých. Taky je to ventil, taky poskytuje úlevu od prožitku hněvu – avšak, jde o velice nevhodný způsob, jak se s hněvem vypořádat.Technik ke zvládání hněvu je hned několik. Společným jmenovatelem a důležitým krokem vždy bývá samotné uvědomení si hněvu. Připuštění faktu, že se mi hněv dostává mimo kontrolu je důležitým momentem k tomu, abychom věděli, co dál. K tomu, abychom mohli zmírnit svůj hněv někdy může pomoct, když víme jeho příčinu. Ne vždy je tato příčina jasná. Může jít o nějaký zdravotní problém, rodinnou situaci, finanční potíže, pracovní konflikt, prožívání extrémního stresu nebo strachu, užití alkoholu nebo drog a podobně.Samozřejmě, že někdy vnější nebo i vnitřní příčiny a situace, které v nás určité emoce podporují, nemůžeme ovlivnit. Někdy prostě nemůžeme ovlivnit to, že nás začne bolet zub, že má šéf špatnou náladu, že nám sousedka něco odmlouvá apod. To, co ovlivnit nemůžeme, ať nás v danou chvíli netrápí. Co v tuto chvílí ovlivnit můžeme jsme my sami a naše emoce. Když cítíme, že se v nás probouzí hněv, to je ten okamžik, který ovlivnit můžeme – a můžeme se pokusit kontrolovat svůj hněv. To je naše volba!Hněv má totiž za následek celou řadu vedlejších následků. Mezi fyzické a tělesné důsledky patří různá zranění, zvýšená hladina adrenalinu, zvýšení krevního tlaku a srdečního tepu, což potažmo může vést k srdečním a srdcově-cévním onemocněním, infarktu myokardu apod. Mezi psychické dopady hněvu patří ovlivnění emocí, pociťování viny, pocity selhání, deprese, neustálého napětí a podráždění, zuřivost, vystupňovaný vztek až vykonání násilného činu, napadení, vraždy (nebo sebevraždy).Hněv je silná emoce a patří k emocím lásky, strachu, štěstí, odporu jednou k základním emocím. Proto i její regulace není snadná. Napomoci však můžou různé kroky či postupy: vědomé rozhodnutí se zůstat v klidu nebo se upokojit. Nereagovat, neburcovat žádnou akci ani myšlenky hněvu. Soustředit se na uklidnění, dýchání a vědomé zaměření na upokojení se. teprve pak můžeme začít komunikovat. Opět, v pokojném nastavení verbalizovat naše pocity. Ať už před sebou samým, nebo před ostatními. Když nás někdo nahněvá, podle prvého bodu se upokojíme, a teprve pak můžeme naše emoce dát do slovní podoby, která tak nebude natolik zraňující a naopak, lépe bude nabývat konstruktivnější podoby. Bez urážení, zvyšování hlasu a hádky. když jsou Vaše emoce silné natolik, že v danou chvíli vás můžou přerůst, je dobré se stáhnout, odejít. Je méně zraňující ventilovat svůj hněv osamotě, kde emocionálně (nebo fyzicky) nemůžeme nikoho zranit. Následky by nás pak mohli mrzet. Může nám pak dobře pomoci relaxace, hluboké dýchání, pokojná hudba ale třeba i horká koupel. při situacích hněvu je vždy dobré hledat a zaměřit se na něco pozitivního než lpět, pídit se a ještě víc rozmazávat to, co v nás hněv jen burcuje. Naopak, je potřebné se zaměřit na něco pozitivního, na příznivou stránku dané situace, na něco, co nám v dané chvíli může pomoct, co je pozitivní, výhodné, dobré v dané chvíli. Taky je dobré pracovat s odpuštěním, naučit se odpouštět, vědět odpustit sobě i druhým. Hněv tady s námi byl, je a bude. Musíme se s ním naučit žít, a tedy, spíše, než se mu poddat nebo ho potlačovat a riskovat, kdy z kotle unikne, je dobré, abychom se ho naučit ovládat. [pokračování]

Další zajímavé zprávy

Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit
Podle vládního návrhu budou dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu kolem sedmdesátého roku života. Podle psychologů a neurospecialistů by ale zaměstnavatelé neměli zapomínat na problém přirozeného stárnutí mozku. Jinak mohou v nejhorším případě ohrozit svou konkurenceschopnost. Pracovní nároky stoupají, zatímco odchod do penze se neustále oddaluje. „Pozdější odchod do penze není otázka pouze fyzické schopnosti vykonávat náročnou práci, ale především schopnosti mentálně zvládat svěřené výkony.  Už mezi 30. a 40. rokem života začíná klesat mentální výkonnost člověka a tento proces se s věkem zrychluje,“ vysvětluje specialistka na trénování mozku - tzv. brain jogging -  Jana Puhalová ze společnosti Alpelephant. "Není to otázka inteligence, kvalifikace nebo zkušeností, je to třeba otázka schopnosti mozku sledovat více věcí najednou nebo rychle a správně reagovat. Takže sedmdesátiletý řidič autobusu už může být cestujícím nebezpečný."Tvůrci penzijní reformy dělají z lidí robotyPodíl služeb a mentálně náročných prací prudce narůstá, lehkých a nenáročných prací ubývá. Zaměstnavatelé by proto podle Puhalové měli zajistit, aby byli zaměstnanci vůbec schopni vykonávat svěřenou práci i v pokročilém věku. Na trénování mozku už nyní existují účinné metody, které jednotlivá mozková centra posilují jako svaly v klasickém fitness centru.„Tvůrci penzijní reformy zapomínají, že lidé nejsou stroje, ale živé bytosti se svými limity. Naše programy dokazují, že pokud se lidé budou mentálnímu cvičení věnovat pravidelně, je možné v konkrétních kognitivních funkcích udělat ze sedmdesátiletého mozku mozek šedesátníka,“ dodává Puhalová. I z této stránky by politici a zaměstnavatelé měli penzijní reformu začít řešit.U starších lidí klesá schopnost koncentraceS názorem Puhalové souhlasí i neuromarketingový odborník Tomáš Zdechovský z agentury Commservis.com, který dlouhodobě zkoumá schopnost koncentrace a soustředění pomocí hry Mindball a dalších neuromarketingových přístrojů.„Podle našich pozorování je zřejmé, že lidé mezi padesátkou a důchodem mnohem častěji podléhají stresu, strachu o práci a frustraci z toho, že nestačí mladším. Sice to celosvětově vypadá, že jsme zdraví a žijeme déle, ale v sedmdesáti letech budeme chtít nenáročné zaměstnání, které nám už ale nikdo nebude schopný nabídnout,“ dodává Zdechovský.Celková nabídka přípravků na posílení mozkové činnosti a koncentrace.

Tyrosin
V řadě přípravků na podporu hubnutí, hlavně pokud dotyčný intenzivně cvičí či má jinak zvýšenou fyzickou aktivitu, se mimo jiné můžeme setkat se složkou tyrosin. Oč se jedná? Tyrosin je jedna z aminokyselin v našem organismu a její význam tkví v tom, že je prekurzorem hormonu adrenalinu a noradrenalinu. Výraz prekurzor znamená, že z této aminokyseliny dochází ke vzniku těchto hormonů. Oba zmíněné hormony jsou někdy označovány jako stresové, což znamená, že uvádějí organismus do stavu zvýšené pozornosti, napětí a připravují ho k okamžité akci. Dochází k zvýšené koncentraci a výkonnosti. Tímto vybavila matka příroda pravěkého člověka, aby byl schopen přežít situace, kdy mu šlo o život. Pokud narazil, řekněme na šavlozubého tygra, mohl buď bojovat nebo utéct a to obojí velmi rychle. Nyní již takovému nebezpečí nečelíme, ale zmíněný efekt je velmi dobře využitelný při zvýšené fyzické aktivitě doprovázející proces hubnutí. Tyrosin je velmi zajímavou látkou pro intenzivní fyzické cvičení, ale je ho třeba užívat s rozmyslem a s rozvahou.Tyrosin ovšem není jen prekurzorem stresových hormonů – ale i hormonů štítné žlázy - trijodtyroninu a thyroxinu (z toho vyplývá, že pacienti s onemocněním štítné žlázy by neměli užívat doplňky stravy obsahující tyrosin).Při dietě při určité době dochází ke zpomalení bazálního metabolismu. Bazální metabolismus nám uvádí, jaké množství energie potřebuje tělo pro svoje fungování. Jedná se o klidovou energetickou potřebu, která je nutná pro to, aby v našem těle fungovaly základní funkce. Při jeho zpomalení dochází k tomu, že úbytky tukové tkáně se neustále snižují a je třeba proces hubnutí (a s tím spojené cvičení) zastavit, protože organismus začíná pak spalovat jako zdroj energie svalovou hmotu. Zpomalení bazálního metabolismu není dáno jen špatně nastaveným procesem při hubnutí, svoji roli zde může hrát genetická dispozice nebo hormonální nerovnováha. Tyrosin podporuje vznik hormonů štítné žlázy, což ji povzbudí k větší činnosti (její slabá činnost by naopak bazální metabolismus zpomalila) a dochází ke zrychlení bazálního metabolismu. Na druhou stranu je třeba mít vždy na mysli svůj zdravotní stav a v případě pochybností se poradit s lékařem. Nicméně pokud je tyrosin součásti více složkového doplňku stravy, je třeba dodržet doporučené dávkování a další pokyny výrobce.Celková nabídka přípravků obsahujících Tyrosin.

Canespor 1x denně - moderní bojovník s mykózami nohou
Komerční sdělení: Civilizační výhody - tedy např. oblečení a poměrně vyrovnané klima - nejsou příjemné jenom pro lidi, ale vytvářejí optimální podmínky také pro různé druhy mikroskopických hub. Častý kontakt lidí ve společném prostředí (např. v bazénech či při sportu) pak vede k snadnému šíření plísňových infekcí - mykóz. ...

Když střeva postihne zánět
Během zánětlivého onemocnění střev připomíná stav střev následky obrovského hurikánu. Tolik věcí je špatně, že je těžké říct, kde začít. Je to:...

Léčivé polévky z celého světa: Kopřivová polévka
Je to ideální jarní polévka: kopřivy (Urtico dioica) přímo přetékají vitaminy, minerály a chlorofylem a nejen přispívají k posílení imunity, ale též chrání před infekcemi po nekonečné zimě....

Cukrová intolerance u kojenců
Vliv světla na časový systém člověka
Jak pomoci játrům
Tajemství dlouhověkosti v japonské Okinawě
Jaru sluší zelená
Kdopak by se asertivity bál?
Oslavte s námi Světový den pro fair trade - 14. května 2011 se snídá férově v celé České Republice
VIDEO: Neumím snídat sám ... a vy?
Sportovní běh - marná snaha o útěk před psychickými problémy (příběh z ordinace MUDr. Jana Hnízdila)
Onemocnění po přisátí klíšťat
Klenot ve světě zelených potravin - mladý ječmen
Péče o hráz po porodu
Jaké ovoce konzumovat při redukční dietě?
Alergie - senná rýma
Průvodce pro život s rakovinou
Buď bez klíšťat!
Lněná semínka bohatá na omega-3 jsou zdrojem nejpotřebnějších živin pro zajištění optimálního psychického zdraví
190 zdravotních sester ve Švédsku má po očkování proti tzv. prasečí chřipce vážné problémy se zdravím
Výtažky ze zázračné ginkgo biloby a pálivých čili papriček - spolehlivý recept na zahřátí studených končetin
13. Umísťovací výstava opuštěných koček
Sušení bylin
Pomoc pro slané děti
Bátor Tábor pro těžce nemocné děti
Relaxační levandulová masáž pro klidný spánek
Příjem a výdej energie

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!