menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna vznikla v roce 1992 a v dnešní době představuje největší zdravotní pojišťovnu v našem státě. Registruje zhruba 6 a půl milionů klientů. Svým pojištěncům poskytuje nejen kvalitní zdravotní péči, ale také řadu výhod a bonusů. Disponuje i četnými pobočkami, kde vám ochotní zaměstnanci rádi poradí se vším, co vás zajímá. Všeobecná zdravotní pojišťovna pružně reaguje na nejnovější výzkumy v oblasti zdravotnictví a lékařské péče a snaží se je zahrnovat do programu svých služeb a produktů. Vedle toho však pracuje i na vlastní organizaci a struktuře s jediným cílem – představovat pro své pojištěnce stabilního partnera, který jim usnadní orientaci ve světě zdravotnictví a pomůže jim lépe se starat o vlastní zdraví a pomocí prevence předcházet závažným i méně závažným onemocněním.

Z produktů a programů, které tato zdravotní pojišťovna poskytuje, zaujme dnešního člověka, který neustále někam spěchá a nemá čas trávit „zbytečně“ mnoho času u lékaře, program AKORD. Tento program kvality péče probíhá prozatím ve čtyřech krajích, procento zapojených praktických i dětských lékařů neustále roste. Vedle některých výhod pro lékaře, které spočívají zejména v lepší spolupráci mezi lékaři a pojišťovnou, se zkvalitňuje zejména péče o klienty. U lékařů zapojených do tohoto projektu má klient jistotu, že v jejich ordinaci bude objednán na přesný čas, a proto mu odpadne nekonečně dlouhé čekání v čekárnách. Vedle toho zapojení praktičtí lékaři spolupracují i se specialisty, a tak je klientovi zajištěn i větší komfort odborných vyšetření nehledě na to, že díky zdravotní „historii“ pacienta odpadají zbytečná vyšetření. Ta jsou totiž stále zbytečným nešvarem dnešního zdravotnictví a způsobují tak zbytečný únik financí, jež by mohly být smysluplněji uplatněny jinde.

Všeobecná zdravotní pojišťovna však nabízí svým pojištěncům i další výhody. Chronicky nemocným dětem jsou určeny ozdravné pobyty s názvem Mořský koník. Dále mohou vybrané skupiny klientů využívat služeb preventivního onkologického programu a pro dárce krve a kostní dřeně je určena zvýhodněná nabídka cestovního pojištění.

Vedle toho se mohou pojištěnci zapojit i do četných programů prevence. Je to např. program dětství bez úrazu, který si už podle názvu bere za cíl minimalizovat nejrůznější zdravotní poškození našich nejmenších, vzniklých ať už při hře, sportu, nebo jen tak z nepozornosti. Dále je to program jízda kuchařů, kde si mohou děti zábavnou formou vštípit základy správného stravování. Na oficiálních stránkách pojišťovny je pro ně dokonce připravena i počítačová hra, kde si mohou nově nabyté znalosti utvrdit. Zároveň si mohou malí pojištěnci i jejich rodiče na týchž stránkách a v témže programu najít i recepty na zdravé, avšak i chutné recepty. Cíl těchto projektů (stejně jako třeba i projektu Žij zdravě) je jasný, minimalizovat množství onemocnění a úrazů a šířit osvětu v oblasti prevence.

Všeobecná zdravotní pojišťovna tak poskytuje svým klientům velice kvalitní péči s množstvím výhod a zajímavých programů. Proto se není čemu divit, že počty jejích klientů každoročně rostou a v současnosti je největším podnikem tohoto typu u nás. Protože každý občan státu má právo jednou za dvanáct měsíců změnit zdravotní pojišťovnu, může se klientem všeobecné zdravotní pojišťovny stát každý, a na vlastní kůži si tak vyzkoušet výhody, jež tato pojišťovna s sebou přináší.

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!