menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR nabízí svým pojištěncům bohaté a pestré preventivní programy a příspěvky. Zároveň je však i garancí vysoké kvality poskytovaných služeb. Neomezuje se jen na zákonné pojištění, ale vytváří i škálu bonusů a jiných příspěvků s cílem zajistit svým klientům kvalitnější a pohodlnější život. Sídlo pojišťovny se nachází v Praze, pobočky však najdeme ve všech větších městech, jako např. v Brně, Olomouci, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích atd. Vedle poboček pak existuje expozitura v Liberci a jednatelství např. v Ostravě, Jihlavě, Karlových Varech, Pardubicích, Teplicích, ve Zlíně atd.

Právě příspěvky a nejrůznější preventivní programy představují to, co pojištěnce na jejich pojišťovně nejvíce zajímá. Představují největší lákadlo pro ty, kteří uvažují o přechodu k jiné pojišťovně. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR má v tomto směru co nabídnout. Poskytuje v současné době 24 různých preventivních programů a příspěvků. Navíc byly přijaty změny podstatně měnící systém jejich poskytování. Nejdůležitější inovací je zrušení podmínky, že aby mohl být příspěvek pojištěnci poskytnut, musí být u dané pojišťovny delší dobu evidován. Tímto se otevřel nový prostor pro všechny, kteří by měli zájem se u této pojišťovny zaevidovat.

Mezi preventivními programy a příspěvky si každý klient najde to, co by ho mohlo zajímat. V programech prevence lákají v dnešní době nejvíce příspěvky na různá očkování. V posledních letech si lidé čím dál tím více uvědomují důležitost vakcinace proti některým chorobám, které, pokud jimi člověk onemocní, mohou mít trvalé následky, a navždy tak ovlivní kvalitu života. Proto pojišťovny, a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR není výjimkou, nabízejí možnost vakcinace proti vybraným druhům onemocnění. Její klienti si tak mohou vybrat příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě, rakovině děložního čípku, dále na očkování proti závažným infekčním onemocněním apod.

Stejně jako i u jiných pojišťoven i Vojenská zdravotní pojišťovna má své preventivní programy a příspěvky rozčleněny podle jednotlivých cílových skupin. Např. děti a mládež, těhotné ženy, dospělí apod. Každá kategorie má specifické potřeby a tomu odpovídají i nabízené produkty. Těhotné ženy tak např. mohou využívat příspěvků na nejrůznější pohybové aktivity, vitamínové přípravky atd. Děti a mládež pak využijí vedle příspěvků na očkování třeba příspěvek na fixní rovnátka, vitamínové přípravky atd. Nárok na nadstandard mají dárci krve a plazmy atd.

Podle věkové skupiny jsou nadstandardy u Vojenské zdravotní pojišťovny ČR rozčleněny na tyto okruhy: nový pojištěnec, dospělá osoba a děti a mládež. V pobočkách pojišťovny nebo na internetu jsou k dispozici přehledné informace o tom, na jaké příspěvky a do jaké výše má pojištěnec za dané období nárok. Svou roli u nabídek některých příspěvků hraje zejména věk pojištěnce, např. vyšetření okultního krvácení ve stolici je určena pojištěncům ve věku 40 až 50 let, dětské ozdravné pobyty dětem od 8 do 14 let, kdežto mamografické vyšetření je bez věkového omezení.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR nabízí zázemí a stabilitu. Nabídka jejích služeb a produktů je pestrá a bohatá, avšak zároveň i reálná. Klient, který svěří této instituci svou důvěru a dovolí, aby se starala o jeho zdraví, rozhodně neprohloupí. Může mít jistotu, že o něj bude dokonale postaráno, jak jen to současný vývoj lékařské vědy dovoluje.

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!