menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE působí mezi zdravotními pojišťovnami již 16 let. Její počátky spadají do roku 1993. Dnes disponuje řadou pracovišť po celé republice a při vyslovení jejího jména se klientům vybaví asociace jako stabilita, kvalitní služby, profesionální přístup apod. Jejím cílem je spokojený klient, což potvrzuje i více než 400 tisíc klientů, jež jsou u této pojišťovny zaevidováni. Sídlo má tato pojišťovna na Kladně, ale regionální pracoviště najdeme po celém státě.

V oblasti produktů a služeb jsou pro klienty pojišťovny nejlákavější preventivní příspěvkové programy. Tyto programy jsou rozčleněny na kategorie, jejichž kritériem je věk pojištěnce. Výše finančního příspěvku je také závislá na tom, jak dlouho je klient u pojišťovny registrován, přičemž věrnost je náležitě oceněna. Na své si ale přijdou i klienti noví. Dále se ještě rozlišuje v rámci preventivních příspěvkových programů základní a doplňkový balíček.

Jednotlivé balíčky rozlišené podle věku pak nesou tyto názvy: BABY (do 5 let věku), STUDENT (6 až 15 let), JUNIOR (16 až 30 let), LADY and MAN (až 54 let) a SENIOR (zde jsou zařazeni pojištěnci nad 55 let). Co se týče toho, co mají v jednotlivých balíčcích klienti k dispozici, tak např. balíček BABY zahrnuje příspěvky na očkování, pohybové aktivity, rehabilitační plavání apod. Poměrně velkou částku peněz mohou získat děti na ozdravné pobyty. V kategorii STUDENT mohou malí pojištěnci ušetřit díky příspěvku na rovnátka apod. Pojišťovna nabízí poměrně pestrou škálu finančních příspěvků, přičemž největší důraz je logicky kladen právě na děti a dospívající, i když ani ostatní kategorie nepřijdou zkrátka.

Vedle těchto balíčků získávají klienti ještě další slevy a výhody ve vybraných zařízeních. Aktuální seznam míst, kam si může pojištěnec pro svou slevu zajít, si lze vyhledat na internetu na oficiálních webových stránkách pojišťovny. Velikost slevy je různá, zpravidla je však desetiprocentní. Vedle toho existují ještě tzv. smluvní bazény, které mohou klienti zdarma navštěvovat, a udělat tak něco pro své zdraví i kondici.

Protože je současným trendem prevence před nemocemi a onemocněními všeho druhu, i pojišťovna METAL-ALIANCE se snaží v tomto směru na své klienty výchovně působit. Proto třeba podporuje projekt STOB – STOP OBEZITĚ. Na webových stránkách pojišťovny si mohou klienti také dohledat sérií cviků pro sdružení kondice a vitality. Tuto rozcvičku pro ně připravila a nafotila Hanka Kynychová.

S prevencí souvisí i preventivní prohlídky. Pojišťovna METAL-ALIANCE se snaží vést své pojištěnce k uvědomění si jejich důležitosti, pečlivě je informuje, na jaké preventivní prohlídky mají právo, jaká je jejich četnost a kterému věku přináleží.

Protože dnešní klienti požadují kvalitní služby a dobrou informovanost, je pro ně k dispozici webová samoobsluha. Jde o to, že tak mohou získávat informace o svém pojištění, o čerpání příspěvků a proplacené lékařské péči prostřednictvím internetu, aniž by museli navštívit některou z poboček. V dnešní době, jež se zdá být poněkud uspěchanou, je to pro většinu klientů vítaný servis, který jim ušetří velké množství času.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE tak představuje kvalitní zdravotní pojišťovnu, která poskytuje svým klientům zajímavou nabídku služeb i produktů. Jedná se o pojišťovnu moderní, která se přizpůsobuje proměnám doby, vývoji lékařské vědy i individuálním nárokům jednotlivých pojištěnců.

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!