menu

Nechtějí vám dát v bance úvěr? Nebojte se zkusit nebankovní půjčku.

WWW tipy

Rádi vám doporučíme další zajímavé stránky. Například informační finanční web FINmix. Hledáte půjčky? Prohlédněte si půjčkové inzeráty. www.ePojištění.cz je největší srovnávač na trhu. Srovnejte ceny povinného ručení nebo cestovního pojištění. Znáte finanční magazín Oslíčku?, najdete tam řadu tipů a rad. Získejte cenné informace ohledně pojištění a škod.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky působí na území našeho státu již 15 let, tzn. od roku 1994. Je největší zaměstnaneckou pojišťovnou u nás. Své služby nabízí klientům všech profesí i věkových kategorií. Všichni pojištěnci si mohou vybrat z programu slev, výhod a preventivních aktivit podle své věkové kategorie a zájmu. Cílem pojišťovny stejně jako jiných podobných ústavů je zprostředkovat poskytnutí co nejkvalitnější zdravotní péče.

Nabízené produkty pojišťovny tvoří program slev a výhod, léčebné a ozdravné pobyty, cestovní pojištění, klub pojištěnců, rozšířená zdravotní péče atd. Co se týče slev a výhod, lze rozlišit slevy globální a regionální. Pojištěnci čerpají výhody v některých bankovních ústavech, mohou uplatnit slevy na nákup v některých vybraných obchodech či ušetřit za péči o své zdraví např. v solné jeskyni. Jestliže se klient stane členem klubu pojištěnců, má možnost čerpat další výhody. Jedná se např. o příspěvky na dioptrické brýle a kontaktní čočky, na vybraná očkování, na rehabilitačně pohybové aktivity atd. Klient, který se chce stát členem klubu pojištěnců, se může zaevidovat na oficiálních webových stránkách, avšak to jen v případě, že splní určité podmínky stanovené pojišťovnou. Základní podmínkou je, jednoduše řečeno, věrnost pojišťovně, tzn., že je stanovena minimální délka, po kterou musí být pojištěnec u pojišťovny evidován.

Pojišťovna však poskytuje i rozšířenou zdravotní péči. Zde má klient možnost vybírat si z balíčků, jež jsou určeny různým skupinám pojištěnců: jedná se např. o těhotné ženy a maminky do tří let věku dětí, o dárce krve a kostní dřeně atd. Existují však i balíčky pro odvykání kouření, proti obezitě, na podporu zdravého životního stylu apod. Např. těhotné ženy a maminky s dětmi do tří let tak mohou vyčerpat určitou finanční částku za kurzy předporodní přípravy, plavání a jiné podobné aktivity, nákup vitamínových přípravků či na koupi autosedačky.

Pro děti, které trápí nejrůznější zdravotní obtíže, zprostředkovává pojišťovna léčebné a ozdravné pobyty. Jedná se např. o děti s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo o ty, které trpí metabolickými poruchami. Léčebné a ozdravné pobyty jsou pak realizovány buď ve vysokohorském prostředí (jako jsou Tatry), nebo v přímořských oblastech (Řecko, Chorvatsko).

Cílem většiny balíčků je prevence onemocnění, které s sebou nese moderní civilizace. V duchu hesel sportem ku zdraví jsou tak ve všech věkových kategoriích podporovány pohybové aktivity. Příspěvky na nákup vitaminových preparátů pak představují prevenci proti chřipce a nachlazení, která trápí lidskou populaci pravidelně v podzimních a zimních měsících a jimž se lze s trochou šikovnosti vyhnout. Příspěvky na očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence apod. pak představují nejdůležitější část prevence, neboť se jedná o závažná onemocnění, které mohou mít trvalé následky, a omezit tak kvalitu života. Tím, že se klienti vyhnou onemocněním, chrání nejen své zdraví, ale zároveň i zmenšují výdaje na zdravotní péči za svou osobu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky tak poskytuje svým klientům řadu kvalitních služeb, které jsou určené jak těm, kteří ještě žádnými zdravotními problémy netrpí a rádi by se jim v budoucnu vyhnuli, tak těm, kteří se už s jistými obtížemi musejí potýkat. Všichni si v ní najdou pro sebe tu pravou výhodu či balíček služeb.

Pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kromě jiného obsahuje procentuální sazbu pojistného z vyměřovacího základu, způsoby odvádění pojištění, penále, přerozdělování pojistného, způsob kontroly placení pojistného a další informace.

OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pak vás jistě bude zajímat minimální výše zálohy na pojistné. Ta pro rok 2010 činí 1601,-, oproti roku 2009 je to nárůst o 11 Kč. Posledním dnem splatnosti zálohy je osmý den následujícího měsíce (např. za leden je to 8.2.). Nezapomeňte v této souvislosti, že po 1.1. 2010 za den platby pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny.

www.iPojišťovny.cz

Jaké výhody nabízejí zdravotní pojišťovny svým klientům? Jak si vybrat tu pravou či přejít k té, která vám momentálně vyhovuje nejvíce? Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Kde vám nabídnou více? Pokud jste se rozhodli změnit zdravotní pojišťovnu, poradíme vám, jak na to. Jaké bonusy jsou běžné a kterých se dočkáte jen ve výjimečných případech? Na tyto otázky vám dáme odpověď!

Zajímáte se o novinky z oblasti financí a pojišťovnictví? Pak bude pro vás OVB Journal skvělým zdrojem zajímavých informací!